Uniback

                                                    Unibackup – Home

unibackup-homeLinię Home polecamy do użytku domowego, aby zabezpieczyć prywatne dokumenty, filmy lub zdjęcia. W ramach usługi gwarantujemy całkowite bezpieczeństwo oraz poufność przesyłanych danych (nikt poza właścicielem nie ma dostępu do zaszyfrowanych plików).

-wybór kont o trzech pojemnościach: 15 GB, 35 GB, 75 GB

– możliwość zabezpieczenia 3 urządzeń w ramach abonamentu

– prosta instalacja aplikacji i samodzielna obsługa programu

– możliwość ustawienia indywidualnego harmonogramu backupu

– szyfrowanie plików przed wysłaniem

– bezpieczny zaszyfrowany transfer do Centrum Danych Unizeto

– utrzymywanie do 30 ostatnich kopii dokumentów

– funkcja eFolder bezpiecznie synchronizująca pliki pomiędzy urządzeniami klienta, pozwala dostać się do aktualnej wersji dokumentów – opcja współdzielenia plików z wybranymi osobami – możliwość korzystania z dokumentów z każdego miejsca na świecie.

Usługa na 12 miesięcy.


uniback-businesUnibackup – Business

Linia Business zabezpiecza firmowe dokumenty, bazy danych, zasoby sieciowe oraz serwery poczty elektronicznej. W ramach usługi gwarantujemy całkowite bezpieczeństwo oraz poufność przesyłanych danych (nikt poza właścicielem nie ma dostępu do zaszyfrowanych plików).

– wybór kont o trzech pojemnościach: 25 GB, 60 GB, 100 GB

– możliwość zabezpieczenia do 15 urządzeń w ramach każdego konta i subkonta

– prosta instalacja aplikacji i samodzielna obsługa programu

– możliwość ustawienia indywidualnego harmonogramu backupu

– szyfrowanie plików przed wysłaniem

– bezpieczny zaszyfrowany transfer do Centrum Danych Unizeto

– backup MS Exchange, baz danych MSSQL, Firebird i otwartych plików (VSS)

– utrzymywanie do 30 ostatnich kopii dokumentów

– funkcja eFolder synchronizująca pliki pomiędzy urządzeniami klienta, dba abyś zawsze pracował na aktualnej wersji

– udostępnianie plików wybranym przez siebie osobom – możliwość korzystania z dokumentów z każdego miejsca na świecie.

Usługa na 12 miesięcy.


uniback-enterpriseUniBackup – Enterprise (płatne za miesiąc)

Linia Enterprise przeznaczona jest dla firm, które potrzebują dużej pojemności konta i najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Dane klientów są dodatkowo zabezpieczane poprzez replikację do zapasowego bezpieczeństwa.

– wybór kont o trzech pojemnościach: 300 GB, 500 GB, 1500 GB

– możliwość założenia dowolnej liczby subkont dla pracowników przedsiębiorstwa

– możliwość zabezpieczenia dowolnej liczby urządzeń

– możliwość ustawienia indywidualnego harmonogramu backupu

– szyfrowanie plików przed wysłaniem

– bezpieczny zaszyfrowany transfer do centrum danych

– utrzymywanie kopii dodatkowej w zapasowym ośrodku danych

– backup MS Exchange, baz danych MSSQL, Firebird i otwartych plików (VSS)

– utrzymywanie do 30 ostatnich kopii dokumentów

– funkcja eFolder synchronizująca pliki, pozwala dostać się do aktualnej wersji dokumentów

– udostępnianie plików wybranym przez siebie osobom

– możliwość korzystania z dokumentów z każdego miejsca na świecie.

Usługa na 1 miesiąc.


                                                           UniBackup – Enterprise (płatne za rok)

uniback-enterpriseLinia Enterprise przeznaczona jest dla firm, które potrzebują dużej pojemności konta i najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Dane klientów są dodatkowo zabezpieczane poprzez replikację do zapasowego bezpieczeństwa.

– wybór kont o trzech pojemnościach: 300 GB, 500 GB, 1500 GB

– możliwość założenia dowolnej liczby subkont dla pracowników przedsiębiorstwa

– możliwość zabezpieczenia dowolnej liczby urządzeń

– możliwość ustawienia indywidualnego harmonogramu backupu

– szyfrowanie plików przed wysłaniem

– bezpieczny zaszyfrowany transfer do centrum danych

– utrzymywanie kopii dodatkowej w zapasowym ośrodku danych

– backup MS Exchange, baz danych MSSQL, Firebird i otwartych plików (VSS)

– utrzymywanie do 30 ostatnich kopii dokumentów

– funkcja eFolder synchronizująca pliki, pozwala dostać się do aktualnej wersji dokumentów

– udostępnianie plików wybranym przez siebie osobom

– możliwość korzystania z dokumentów z każdego miejsca na świecie

Usługa na 1 rok.